Vårt företag

DSC00004

Företaget

 

Företaget Mats Sundelin Entreprenad bildades i oktober 1985. Verksamheten startades som enskild firma men ombildades senare till aktiebolag. Stationeringsort är Hoting, ca. 15 mil norr om Östersund längs europaväg 45, men företaget är verksamt inom i stort sett hela mellersta norrland.

 

Med ett stort kontaktnät av andra entreprenörer så kan företaget genom endast något telefonsamtal leverera i stort sett alla på markanden förekommande maskiner och tjänster. Företaget bedriver fortlöpande utbildning med all personal inom kvalitets- och miljösäkring.

MSE AB är medlem i Maskin Entreprenörerna.

 

I maj 2012 bildade vi ett dotterbolag i Norge Entr. Mats Sundelin AS och är nu verksamma i Trondheim.

Kvalitetspolicy

 

Vår målsättning är att alltid tillgodose våra kunders behov i varje projekt.
Genom att utföra ett åtagande på rätt sätt, i rätt tid och till rätt pris kan vi fortsätta att framstå som
ett tillförlitligt företag, vilket ger god lönsamhet och trygghet för oss alla.

I vår strävan att uppnå rätt kvalitet skall vi kontinuerligt förbättra och effektivisera vårt arbete. Detta genom att vid alla projekt upprätta en projektplan, bedriva egenkontroll samt fortlöpande informera
och utbilda personalen i miljö- och kvalitetsfrågor.

Miljöpolicy

 

Vår ambition inom Mats Sundelin Entreprenad AB är att inom alla områden vi berör, på bästa möjliga sätt driva ett aktivt miljöarbete.

I vår strävan för en bättre miljö.

  • sorteras alla sopor.
  • använder vi miljövänliga oljor i våra maskiner.
  • begränsar vi utsläppen av koldioxid genom planering av transporter, bra underhåll av
  • motorer och minskad tomgångskörning.
  • skall alla restprodukter i största möjliga mån återanvändas eller återvinnas.
  • skall stor hänsyn vid allt arbete tas till projektet och närmiljöns kultur- och naturvärde.
  • finns avtal med återvinningsföretag.
  • ställer vi samma krav på våra leverantörer och underentreprenörer som på oss själva.
    skall vi eftersträva att endast köpa in miljömärkta produkter till företaget.