Projekt

Projekt

-Stor-Juktans regleringdamm 2010-2011

Vi var huvudentreprenör på en dammförstärkning med installerande av nytt erosionsskydd uppströms. Nedströms installerades stödbankar och ny dränering med instrumentering

Läs mer

-E02 Kolbäcksleden, Umeå 2010-2012

Ombyggnad av 6km kommunal väg till fyrfilig E4 samt ca 4km GC-vägar. Två planfria korsningar, 7 rondeller, 14 konstruktioner. Vi var med och levererade maskiner, byggsmide och losshållning.
Läs mer

-Ny kaj, omlastningsstation, järnvägsindustrispår i Narvik för Northland Resources . 2012-2013

Peab hade huvudentreprenaden med att anlägga kaj, omlastningsstation och tillhörande järnvägsspår för Northland Resources i Narvik för att de skulle kunna skeppa ut malmen från Pajala. Vi levererade våra tjänster under flera år i detta projekt med både maskiner och hantverkare.
Läs mer

-Rombakk Stasjon (Narvik) 2014-2015 (Niklas)

Ett järnvägsprojekt med extremt pressad tidplan. På sommaren 2015 byggdes det t.ex. mer en tre kilometer ny järnväg (i Norsk terräng!) på 13 veckor samtidigt som malmtågen från Kiruna till Narvik skulle vara i full drift. Stora delar av projektet bedrevs dygnet runt, 7 dagar i veckan.

Läs mer

Nybyggnad av E4 Sundsvall etappen Myre-Skönsmon 2011-2014

Nybyggnad av 17km motorväg, tre planfria trafikplatser och 26 konstruktioner. På detta projekt var vi en av de som levererade maskiner och vi började med etablerings arbeten i början och var med ända tills den sista finishen skulle utföras
Läs mer

-Breddning av E12 Tärnaby-Norska gränsen (LG, Niklas)

Underentreprenör till Skanska där vi hade lastning och mottagning. I projektet breddades befintliga bergskärningar som trafiksäkerhetsmässig åtgärd. Totalt hanterades det ca 30’m3 fast berg.
Läs mer

-Ajaure kraftstation 2015-2016 (LG, Niklas)

Underentreprenör till Peab där vi utförde förstärkningsarbeten nedström med nya stödbankar, losshållning för div. betongkonstruktioner, byggande av nya vägar samt alla materialtransporter i projektet.

Läs mer

Stadsforsens kraftverk 2006-2007

Ett projekt där vi var UE till NCC och utförde förstärkningsarbeten nedströms en av de naturliga dammarna. Omfattningen var  nytt dränage med tillhörande instrumentering, fyllning av tätkärna på en anslutande damm samt etablering av stödbankar.

Läs mer

-Fv715 Kråkmo 2013-2015 (Tomas A)

Ett projekt som omfattade 14km ny väg, 5 broar och trots att det bara är en fylkesväg så hanterades det över 700’m3 bergschakt och runt 1milj. M3 jord och mymassor. Vi var med och levererade maskiner till projektet.

Läs mer

-E6 Trondheim-Melhus 2016-2019 (Niklas)

Stort motorvägsprojekt precis söder om Trondheim som Peab var huvudentreprenör på. Omfattade ca 8km motorväg och nästan lika mycket mycket lokalvägar. Ett komplext projekt med mycket infrastruktur, markstabilisering (KC-pelare), sponter, vägfyllningar med lera och inget berg i linjen. T.ex. grävdes det ur nästan 1milj. m3 myr i projektet och det hanterades över 2milj. m3 lera och jord i ett ”stadsprojekt”. Vi levererade maskiner och sysselsatta ca 10maskiner där från start till slut.

Läs mer

-E6 Kvål-Melhus 2019-2021 (Niklas)

Motorvägsprojekt söder om Trondheim. Vi är med och levererar maskiner med personal som i stort sett varit med på den tidigare utbyggnaden (Trondheim-Melhus etappen) till detta projekt. Längden på sträckningen är 7km och innehåller flera broar och andra utmaningar så som vägbankfyllningar med lera.

Läs mer

-Fisketrappa Baggböleforsen 2016-2017 (LG, Gunnar)

UE till Peab med anläggande av ny fisketrappa i baggböleforsen. Vårt åtagande var losshållning samt att vi levererade maskinerna till projektet.

Läs mer

-Dammförstärkning Stornorrfors 2017-2018 (LG)

Dammförstärkning med nya erosionsskydd uppströms, ny instrumentering, stödbankar samt erosionsskydd längs inloppskanalen till Stornorrfors kraftverk. Vi har levererat maskiner i projektet.

Läs mer

Linjearbeten Tärna 2014-2017 (Gunnar)

Som UE till One Nordic arbeten i området kring tärna med kabelförläggning.

Läs mer

Nytt centrum Borgafjäll 2015-2016 (LG)

Med Dorotea kommun som byggherre och Peab som huvudentreprenör så anlades det tomter för ett nytt centrum i Borgafjäll. Tomterna omfattade bostadstomter, industritomter och tomter för offentlig verksamhet. Vi levererade alla maskiner och transporter till projektet.

Läs mer

Botniabanan 2003-2009

Vi var delaktiga i flera av deletapperna under byggandet av den 19mil långa bottniabanan.

Läs mer

Linjearbeten Tärna 2014-2017 (Gunnar)

Som UE till One Nordic arbeten i området kring tärna med kabelförläggning.

Läs mer

Nytt centrum Borgafjäll 2015-2016 (LG)

Med Dorotea kommun som byggherre och Peab som huvudentreprenör så anlades det tomter för ett nytt centrum i Borgafjäll. Tomterna omfattade bostadstomter, industritomter och tomter för offentlig verksamhet. Vi levererade alla maskiner och transporter till projektet.

Läs mer

Galleri