Vår ambition inom Mats Sundelin Entreprenad AB är att inom alla områden vi berör, på bästa möjliga sätt driva ett aktivt miljöarbete.

I vår strävan för en bättre miljö.

  • sorteras alla sopor.
  • använder vi miljövänliga oljor i våra maskiner.
  • begränsar vi utsläppen av koldioxid genom planering av transporter, bra underhåll av
    motorer och minskad tomgångskörning.
  • skall alla restprodukter i största möjliga mån återanvändas eller återvinnas.
  • skall stor hänsyn vid allt arbete tas till projektet och närmiljöns kultur- och naturvärde.
  • finns avtal med återvinningsföretag.
  • ställer vi samma krav på våra leverantörer och underentreprenörer som på oss själva.
  • skall vi eftersträva att endast köpa in miljömärkta produkter till företaget.