Företaget Mats Sundelin Entreprenad bildades i oktober 1985. Verksamheten startades som enskild firma men ombildades senare till aktiebolag.
Stationeringsort är Hoting, ca. 15 mil norr om Östersund längs europaväg 45, men företaget är
verksamt inom i stort sett hela mellersta norrland.

I maj 2012 bildade vi ett dotterbolag i Norge Entr. Mats Sundelin AS och är nu verksamma i Trondheim och Narvik.

MSE AB har lång erfarenhet inom olika mark- och anläggningsprojekt som är av högst varierande karaktär, de innefattar allt från anläggande av vindkraft, dammförstärkningar, järnvägsbyggnad till
stora som små VA-projekt för att nämna några olika arbetsområden.
Företaget är väldigt komplett och kan leverera det mesta inom anläggningssektorn.
Med ett stort kontaktnät av andra entreprenörer så kan företaget genom endast något telefonsamtal leverera i stort sett alla på markanden förekommande maskiner och tjänster.
Företaget bedriver fortlöpande utbildning med all personal inom kvalitets- och miljösäkring.

MSE AB är medlem i Maskin Entreprenörerna.